Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) - Zhrnutie

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú služby poskytované prostredníctvom webovej stránky trikdis.hu. Ustanovujú práva a povinnosti zákazníka pri využívaní služieb elektronického obchodu a poskytovateľa služieb. VOP sa vzťahujú na všetky transakcie uskutočnené prostredníctvom webovej stránky, nezávisle od krajiny a miesta vykonávania poskytovateľa služieb alebo jeho sprostredkovateľa. Jazykom zmluvy a VOP je maďarčina. Nákupom v Webshope zákazník bezvýhradne akceptuje tu predstavené podmienky. Internetové zmluvy sa vzťahujú na dohody uzatvorené v rámci diaľkového predaja, ktoré sú elektronicky ustanovené.

Kľúčové body:

  • Dodanie, Platba, Používanie Webshopu, Bez DPH pre nákupy pre zákazníkov z EÚ, Právo odstúpenia, Záruka.
  • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní bez udania dôvodu.
  • Záruka platí pre trvanlivé spotrebiteľské výrobky počas obdobia 12 mesiacov.
  • VOP podrobne opisujú postupy pre reklamácie, riešenie sporov a komunikáciu.
  • Vyhlásenie o správe údajov obsahuje informácie o službe newslettra, z ktorej sa môže zákazník kedykoľvek odhlásiť.
  • Klauzula o zachovaní vlastníctva stanovuje, že výrobok zostáva vlastníctvom poskytovateľa služieb, kým zákazník plne nesplní platobnú povinnosť.
  • Dátum poslednej modifikácie VOP je 14. december 2021.

Zaväzujeme sa dodržiavať aktuálne pravidlá Európskej únie kedykoľvek.


Upozorňujeme, že obsah na tejto stránke bol automatický preložený, a preto by mohol obsahovať chyby.